යොවුන් දහම් හමුව


සෑම මසකම පළමුවෙනි ඉරිදා 
උදේ 8.00 සිට සවස 3.00 දක්වා


පින්දහම් කරනවිට කරදර හිරිහැර එන්නේ මේ නිසාය. සතර අපායේ නොවැටී ඉන් මිදෙන්න නොපමාව ආර්යමාර්ගයේ ගමන්කරන්න...*

දන් දීමෙන් අනතුරැව දිව්‍යමනුෂ්‍ය සම්පත් ලබා අවසානයේ නිර්වාණය පැතීමෙන් නිර්වාණය ලැබීමට බොහෝ කල් ගතවේ. එබැවින් දන් දී වෙනදෙයක් නොපතා අර්හත්වය හෝ නිවන ලැබේවායි පැතීම ඉතා යහපත්ය. (For More...)


Share this page

මෙත් සිසිලසින් සියළු සිත් නැහැවේවා !

Powered by දහම් විල

ඔබත් දහම් විලේ දහම් පණිවුඩය ගෙනයන පින්වන්ත සාමාජිකයෙක් වෙන්න ෴

Daham Vila

දුර්මුඛ නොවී ඔබට ධර්ම දානය සඳහා වඩාත් පහසුවෙන් එකතු විය හැකියි ෴

IFTTT Recipe: Auto-Share FB Page Updates with Friends connects facebook-pages to facebook

දහම් රස වින්දෝ


 
නිර්වානය ඇත්තේ දුරක නො වේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය..
X