තාක්ෂණික උපදෙස්අන්තර්ජාල භාවිතය සඳහා වේගවත් web Browser.

Chrome                                                      Safari
Google                                                         Apple Inc.
Download version 2.0.172.43                    Download version 5.1.7
(Recommended web Browser
for DahamVila)
Firefox (also called Mozilla Firefox)

ඔබේ පරිගණකයේ මෙම web Browser තුනම වුව භාවිත කල හැක.
PDF වර්ගයේ පොත් කියවීම සදහා  Foxit reader   /  Adobe reader බාගත කර ගැනීම සඳහා

දහම් විල හොඳින් පරිශීලනයට පහත මෘදුකාංක පිහිටුවා ගන්න. 

             

* For view TV Channels

1. ඔබ භාවිත කරන බ්‍රවුසරයේ යම් දෝෂයක් නිසා ඇතැම් MP3 ශ්‍රවණය කල නොහැකිනම් වෙනත් බ්‍රවුසරයක් භාවිත කරන්න. 
උදා. Chrome  web Browser වෙනුවටFirefoxExplorer web Browser භාවිත කිරීම. 

2. එම දෝෂ නිරාකරණය සඳහා Windows Media Player - Version: 1.0.0.8 np-mswmp
Firefox Plugin install  කරන්න. Chrome  web Browser යේ දෝෂ ද නිරාකරණය කරයි.


                               
පින්දහම් කරනවිට කරදර හිරිහැර එන්නේ මේ නිසාය. සතර අපායේ නොවැටී ඉන් මිදෙන්න නොපමාව ආර්යමාර්ගයේ ගමන්කරන්න...*

බුද්ධ ශාසනයක වැඩිපුරම නිර්වානය අවබෝධ කර ඇත්තේ දෙවිවරුන්ය. මේ නිසා දිව්‍ය සැප විඳින අතරතුර මාර්ගඵල ලබන්න හැකියාවක් තිබෙන බව ප්‍රත්‍යක්ෂයි. මේ නිසා ඔබටත් සැප සහිත පසුබිමක සිට නිර්වානය අවබෝධ කරන්න හැකියාව තිබෙනවා.(For More...)


Share this page

මෙත් සිසිලසින් සියළු සිත් නැහැවේවා !

Powered by දහම් විල

ඔබත් දහම් විලේ දහම් පණිවුඩය ගෙනයන පින්වන්ත සාමාජිකයෙක් වෙන්න ෴

Daham Vila

දුර්මුඛ නොවී ඔබට ධර්ම දානය සඳහා වඩාත් පහසුවෙන් එකතු විය හැකියි ෴


දහම් රස වින්දෝ


 
නිර්වානය ඇත්තේ දුරක නො වේ. එය ඇත්තේ ඔබ ලඟමය..
X